۱۳۹۲ آذر ۸, جمعه

«خطر مطالعه و مطالعه‌ی بی خطر»
مطالعه می تواند دارای تاثیرات خلاق یا مخرب باشد و نوع این تاثیرات را در واقع، ذهنِ خواننده تعیین می کند. ذهن هوشیار و انسانِ بیدار می تواند در زهر، دارو کشف کند و انسان خفته و ذهن غافلش، دارو را به زهر بدل خواهد کرد..
یکی از خطرات مطالعه، ایجاد خواب و خواب آلودگی ذهنی است. اینکه، خواننده، توسط نویسنده هیپنوتیزم می شود و حرف های او را بدون چون و چرا می پذیرد. در چنین شرایطی اگر نویسنده، خود، قربانی موهومات و اندیشه های محدود کننده شده باشد، خواننده نیز در جهت قربانی شدن حرکت خواهد کرد. اگر کلام فرد بینا و شنوایی را بپذیرید، جهان را مانند او تجربه خواهید کرد و حال آنکه اگر به سخنان کوری که به درستی نمی شنود، اعتقاد پیدا کنید، زندگی را چون او خواهید دید و خواهید یافت ..
در برخورد با جریانات گوناگون و مطالعه ی آراء و اندیشه ها، به یاد داشته باشید که گوینده (نویسنده) در چه شرایطی، در چه زمانی و در کدام مکان، چرا و برای چه کسانی سخن گفته؟ اگر آن گوینده اکنون دراینجا بود و برای شما سخن می گفت، آیا باز هم اینگونه می گفت؟ ...
بر حذر باشید از دام تک بعدی دیدن. از اینکه، همه چیز را تنها از یک زاویه ببینید و تفسیر کنید. روشن بینان راستین از همه زوایا به واقعیت نگاه می کنند. بر حذر باشید.
... برای گذر از دام های مطالعه که خودبینی و تکبر، و توهم دانایی و تفسیر به رای از نتایج آن است در بیداری و هوشیاری مطالعه کنید و نه در خواب و غفلت.
برگرفته از کتاب تعالیم حق (جلد دوم)
تهیه و تدوین : پیما الهیهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر