۱۳۹۲ آبان ۸, چهارشنبه

همه هستی در یک پیکر


همه یکی هستیم

واقعیت این است كه انسان ها واقعاً به یك دیگر پیوند خورده و اعضاء یك پیكرند. اگر پیكری بیمار باشد و سلولی در این میان بخواهد خود را به تنهائی نجات بدهد آیا این امكان پذیر است؟ خیر. نجات سلول فقط در سایة نجات كل پیكر است.

برگرفته از تعالیم حق - جلد اولهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر